3 min read

Dyrektywa NIS2 - nowe wymogi dla przedsiębiorstw w Polsce

Zapoznaj się z zakresem dyrektywy NIS2 oraz z wyzwaniami, które stoją przed przedsiębiorstwami objętymi tymi regulacjami. Wymagania dyrektywy NIS2 są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa cyfrowego UE i powinny być respektowane przez firmy w Polsce, w zależności od sektora ich działalności oraz istniejących powiązań podmiotów z usługami zdefiniowanych w NIS2 jako 'krytyczne' lub 'ważne'.

Bezpieczeństwo cyfrowe ma istotny wpływ na reputację przedsiębiorstwa, zaufanie klientów oraz utrzymanie relacji z kontrahentami. Zgodność z wymogami dyrektywy NIS2 nie tylko gwarantuje dodatkowe zabezpieczenia, ale także otwiera nowe perspektywy rozwoju na rynku dla firm, które pierwsze podejmą działania.

Zapraszamy do artykułu!

 

Wprowadzenie do dyrektywy NIS2

Dyrektywa NIS2 jest unijnym aktem prawnym mającym na celu zwiększenie ochrony infrastruktury krytycznej oraz wzmacnianie strefy bezpieczeństwa cybernetycznego w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Dyrektywa ta wprowadza nowe wymogi, które muszą spełnić przedsiębiorstwa w Polsce.

Celem dyrektywy NIS2 jest zapewnienie skutecznego reagowania na zagrożenia wzlgędem bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych, a także minimalizowanie ryzyka wystąpienia incydentów cybernetycznych. Przedsiębiorstwa w Polsce mają obowiązek wdrożyć określone środki ochronne oraz reagować na incydenty w sposób zgodny z wymogami dyrektywy.

Warto zauważyć, że dyrektywa ta dotyczy nie tylko dużych przedsiębiorstw, ale każdej firmy zdefiniowanej jako 'krytyczna' bądź 'ważna', jak i całego łańcucha ich dostaw.

W kolejnych sekcjach omówimy kluczowe elementy dyrektywy NIS2, proces wdrożenia wymogów oraz reakcję przedsiębiorstw w Polsce na dyrektywę.

 

Kluczowe elementy dyrektywy dla przedsiębiorstw

Wprowadzenie dyrektywy NIS2 nakłada na przedsiębiorstwa obowiązek implementacji środków ochrony zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa dla sieci i systemów informatycznych. Dodatkowo, konieczne będzie regularne przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa oraz szkoleń pracowników w zakresie ochrony danych i cyberbezpieczeństwa.

Kluczowym elementem jest także posiadanie planu zarządzania incydentami cybernetycznymi oraz obowiązek raportowania incydentów do odpowiednich instytucji regulacyjnych, co ma bezpośredni wpływ na ochronę infrastruktury krytycznej.

Wdrożenie wymogów dyrektywy NIS2 jest istotnym krokiem w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa cyfrowego w Polsce oraz ochrony kluczowych sektorów przed atakami cybernetycznymi.

 

Proces wdrożenia wymogów

Wdrożenie wymogów dyrektywy NIS2 jest procesem skomplikowanym, który wymaga przede wszystkim przeprowadzenia wewnętrznej analizy swojej infrastruktury i systemów informatycznych w celu określenia ryzyka wystąpienia incydentów.

Następnie, na podstawie wyników analizy, przedsiębiorstwa muszą opracować plan zarządzania incydentami oraz wdrożyć odpowiednie środki ochrony i program szkoleń pracowników w zakresie ochrony danych i bezpieczeństwa cybernetycznego.

W kolejnych latach konieczne będzie wykazanie się ustawiczną pracą nad poprawą cyberbezpieczeństwa firmy, np. poprzez coroczne audyty infrastruktury IT, audyty IT/OT, audyty aktualności polityk bezpieczeństwa, wdrożenie dodatkowych form cyberzabezpieczeń. Jest zatem do czego się przygotowywać i warto zacząć już teraz.

Rozważając gotowość swojego przedsiębiorstwa do dostosowania się do nowych wymogów, warto wziąć pod uwagę poniższe kwestie:

 • zarządzanie ryzykiem cybernetycznym w spójności ze standardami, t.j. ISO 27001, NIST CSF, CIS Controls,

 • przeprowadzanie cyklicznej oceny ryzyka względem bezpieczeństwa danych i zasobów,

 • zarządzanie rejestrami aktywów (sprzętu, oprogramowania, usług, danych wrażliwych),

 • przeprowadzanie cyklicznych ocen podatności i ich eliminacja,

 • zarządzanie dostępem uprzywilejowanym wraz z polityką zarządzania hasłami,

 • segmentację sieci, filtrowanie ruchu i monitorowanie dostępu,

 • wdrożenie i aktualność rozwiązań antywirusowych i EDR,

 • wdrożenie systemu odpowiadającego za backup, przywracanie oraz odzyskiwanie danych oraz funkcjonowanie systemów,

 • przygotowanie i przeszkolenie pracowników z procedur reagowania na incydenty,

 • audyty bezpieczeństwa danych zarządzanych przez obsługujących firmę dostawców zewnętrznych.


NIS2 nowe sektory dyrektywy

 

Reakcja przedsiębiorców w Polsce oraz sektory objęte dyrektywą

Wprowadzenie dyrektywy NIS2 wywołało zróżnicowane reakcje wśród przedsiębiorstw w Polsce. Istnieją firmy, zwłaszcza te większe, które już wcześniej inwestowały w bezpieczeństwo cybernetyczne i mają wdrożone środki ochrony, które spełniają wymagania dyrektywy.

Jednakże większość firm, zwłaszcza tych z łańcucha dostaw do sektorów 'krytycznych' i 'ważnych', będzie musiało podjąć dodatkowe działania, aby sprostać nowym wymaganiom. W przypadku braku wewnętrznych zasobów w postaci doświadczonych audytorów IT, zaleca się współpracę z zewnętrznymi dostawcami usług cyberbezpieczeństwa.

Taka współpraca pomoże firmom w zaplanowaniu i wdrożeniu odpowiednich środków ochrony, co przyczyni się do skuteczniejszej ochrony przed cyberzagrożeniami. Wdrożenie dyrektywy NIS2 wymaga zaangażowania i dostosowania się do nowych wytycznych, a profesjonalna pomoc z zewnątrz może okazać się kluczowa w tym procesie.

Firmy zobowiązane wprost z dyrektywy do spełnienia jej wymogów NIS2, stanowiące podmioty 'krytyczne' dotyczą sektorów:

 • energetyki (operatorzy instalacji i systemów energii elektrycznej, systemów ciepłowniczych oraz chłodniczych, ropy naftowej, gazu i wodoru),
 • transportu (przewoźnicy i zarządzający transportem lotniczym, kolejowym, wodnym i drogowym),
 • bankowości i infrastruktury rynków finansowych,
 • opieki zdrowotnej (świadczeniodawcy, labolatoria, producenci wyrobów farmaceutycznych i medycznych),
 • wody pitnej i ścieków,
 • infrastruktury sieciowej (m.in. dostawcy usług chmurowych, usług zaufania, usług DNS)
 • usługi ICT,
 • administracja publiczna,
 • przestrzeń kosmiczna.

Natomiast podmioty zdefiniowane jako 'ważne' dotyczą sektorów:

 • usługi pocztowe i kurierskie,
 • gospodarowanie odpadami,
 • produkcja, wytwarzanie i dystrybucja chemikaliów,
 • produkcja, przetwarzanie i dystrybucja żywności,
 • produkcja (w szczególności: produkcja wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro; produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych; produkcja urządzeń elektrycznych; produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana; produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep; produkcja pozostałego sprzętu transportowego),
 • dostawcy internetowych platform handlowych, dostawcy wyszukiwarek internetowych, dostawcy platform usług sieci społecznościowych,
 • organizacje badawcze.

Firmy, które nie są ujęte bezpośrednio jako 'ważne' lub 'krytyczne', ale uczestniczą w łańcuchu dostaw tych firm, mogą być również zobowiązane do spełnienie wymogów dyrektywy NIS2, zwłaszcza jeżeli między podmiotami istnieją jakiekolwiek powiązania sieciowe lub systemowe. Małe i średnie przedsiębiorstwa, które stanowią część łańcucha dostaw dla podmiotów kluczowych i ważnych, stają się coraz częściej celem ataków cyberprzestępców ze względu na brak odpowiednich zabezpieczeń i procedur związanych z zarządzaniem ryzykiem. Skutki takich ataków w łańcuchu dostaw mogą przekładać się nie tylko na poszczególne firmy, ale również prowadzić do powstania większych zagrożeń dla podmiotów krytycznych i ważnych.

Dlatego każda firma, która identyfikuje się z wymienionymi sektorami przedsiębiorstw, powinna rozważyć dostosowanie swoich procesów do wymogów dyrektywy NIS2, co w konsekwencji przyczyni się do podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa.

 

Wdrożenie NIS2 w firmie - od czego zacząć?

Bezpieczeństwo cyfrowe ma wpływ na reputację przedsiębiorstwa, zaufanie klientów oraz utrzymanie Kontrahentów w dłuższej perspektywie czasu. NIS2 to nie tylko nowe obowiązki dla wielu firm, ale i konsekwencje w postaci kar finansowych za incydenty oraz nieprzestrzeganie wymogów dyrektywy. Pełna zgodność z NIS2 to również nowe możliwości biznesowe dla tych przedsiębiorstw, które zrobią to jako pierwsze.

 

Ustrukturyzowany plan działania i miarkowanie środków względem wymogów to klucz do szybkiego dostosowania firmy. Aby go opracować zapraszamy do współpracy z naszymi specjalistami w ramach usług Deltaprime Cyberbezpieczeństwo. Rozpocznij od bezpłatnej konsultacji ws. cyberbezpieczeństwa Twojej firmy.

 

NIS2 bezpłatna konsultacja

 

Zobacz również:

Polityka Prywatności - dlaczego nie warto jej kopiować ze strony internetowej innej firmy?

Polityka Prywatności - dlaczego nie warto jej kopiować ze strony internetowej innej firmy?

Zapoznaj się z najważniejszymi powodami, dla których polityka prywatności jest niezbędna dla każdej firmy i dlaczego nie warto kopiować jej ze strony...

Czytaj więcej...
Ochrona budowy - na co zwrócić uwagę przy wyborze firmy ochroniarskiej?

Ochrona budowy - na co zwrócić uwagę przy wyborze firmy ochroniarskiej?

Przed rozpoczęciem budowy, jako Kierownik musisz zająć się wieloma procesami: planowaniem harmonogramu, zamawianiem materiałów, czy kontraktowaniem...

Czytaj więcej...
240 tysięcy złotych za zgubienie pendrive'a - surowa kara za brak zgodności z RODO

240 tysięcy złotych za zgubienie pendrive'a - surowa kara za brak zgodności z RODO

W dzisiejszych czasach, ochrona danych osobowych jest niezwykle istotna, szczególnie w kontekście przepisów RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych...

Czytaj więcej...