fbpx

Poznaj nas
i naszą misję

W Deltaprime pomagamy firmom skutecznie zmniejszyć wydatki na ochronę wykorzystując sprawdzone technologie. Analiza rynku ochrony jasno wykazała, że zdecydowana większość przedsiębiorstw organizuje ochronę swoich obiektów w sposób wysoce nieefektywny, zarówno pod względem jej skuteczności, jak i przeznaczanych na nią nakładów finansowych. Szybko okazało się, że zamieniając najczęstsze czynności wykonywane przez agentów ochrony na rozwiązania systemowe, u wszystkich naszych klientów udało się całkowicie zrezygnować lub ograniczyć do minimum zaangażowanie ochrony fizycznej.

Obecnie, czynności takie jak dozorowanie, obchody, awizowanie, czy kierowanie ruchem z sukcesem realizowane są przez rozwiązania elektroniczne. Działania te przyniosły bardzo pożądany efekt wzrostu poziomu bezpieczeństwa przy jednoczesnej redukcji kosztów. Dodatkowo, nieprzerwany wzrost stawek za ochronę fizyczną, trwający już od 2018 roku sprawił, że efekt ten jeszcze bardziej nabrał na sile.

W Deltaprime specjalizujemy się w projektowaniu oraz wdrażaniu m.in. monitoringu wizyjnego opartego na certyfikowanej analityce obrazu, kontroli dostępu, czy systemów do automatyzacji ruchu kołowego i pieszego.

Z poszczególnych rozwiązań tworzymy jeden, spójny system ochrony elektronicznej, który całościowo i nieprzerwanie czuwa nad bezpieczeństwem naszych kontrahentów. Kontaktując się z nami, uzyskasz projekt kompleksowego rozwiązania, które pozwoli zaoszczędzić znaczne środki. Daj szansę swojej firmie.

Ludzka twarz
technologii

Za każdym sukcesem produktu, czy usługi stoją ludzie. Nasz zespół to wysoko wykwalifikowani specjaliści z zakresu systemów ochrony elektronicznej oraz cyberbezpieczeństwa. Stawiamy sobie wysokie cele i z ogromną determinacją dążymy do ich osiągnięcia. Naszym głównym atutem jest szeroki zakres wiedzy z obszaru ochrony elektronicznej i budowy bezpiecznej infrastruktury sieciowej. Dzięki temu, naszym klientom jesteśmy w stanie zaoferować szeroką gamę rozwiązań, dostosowaną do ich aktualnych potrzeb.

Drugie oblicze
Deltaprime

Poza biznesową stroną naszej działalności, jesteśmy aktywni w obszarze propagowania rozwiązań na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa w sektorze prywatnym jak i publicznym. Chętnie i z wielkim optymizmem dzielimy się naszą wiedzą oraz prowadzimy wykłady na uczelniach wyższych.

Poza wiedzą, dzielimy się również naszymi zyskami z najbardziej potrzebującymi. Od początku 2022 roku przeznaczamy regularnie, co miesiąc 1% przychodów uzyskanych z abonamentów na cele charytatywne. Każdego miesiąca wybrana zbiórka z portalu siepomaga.pl zostaje zasilona naszym budżetem.